KOSTKA POD SVAHEM

Základní koncept vycházel ze dvou faktů: za prvé – na danou lokalitu byla zpracována územní studie, která charakterizovala zástavbu jako dvoupodlažní dům s plochou střechou a za druhé – na pozemku je výrazný terénní reliéf, který byl vytvořen před mnoha lety odtěžením zeminy, která sloužila pro výrobu cihel. Návrh objektů vychází z klasické „hmotovačky“, ale vzhledem k tomu, že přístupová ulice je mírně do oblouku a pozemek má také lichoběžníkový tvar, tak technické zázemí a RD se protínají pod úhlem. Technické zázemí je navíc „zaseknuto“ do svahu a zeleň přirozeně přechází na plochou střechu.

Dispozičně je vstup řešen přes nevytápěný „filtr“. Zde je propojeno technické zázemí s RD. Za „filtrem se nachází otevřená hala se schodištěm odkud je přístup do koupelny, samostatného wc, pracovny a denní místnosti. Technická místnost je nenápadně schovaná až za koupelnou. V patře je další samostatné WC, koupelna, šatna, ložnice a 2 obytné pokoje. V rámci technického zázemí je pak kryté parkovací stání, garáž, sklad a sauna.

Hmotovačka = je v Astingu výraz pro dva kvádry, s nichž vyšší hmota, kde se nachází vytápěná část je obepnuta nižší hmotou, která slouží jako technické zázemí (garáž, závětří, terasa…)

kraj: olomoucký

dotace NZÚ: ano – B.2

zastavěná plocha RD: 93,7 m2

užitná plocha RD: 134,44 m2

dispozice: 5 + kk

konstrukční systém a izolace:

  1. obvodové stěny – ze systému polystyrenového ztraceného bednění Maxplus (EPS Neopor + železobetonové jádro + EPS Neopor),
  2. stropní konstrukce –  železobetonové panely,
  3. střešní konstrukce –  železobetonové panely s jednoplášťovou plochou střechou a kačírkem (zateplení EPS, krytina mPVC folie)
  4. výplně otvorů – kompozitní s izolačním trojsklem

měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 14 kWh/m2a

měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI: 12 kWh/m2a

zdroj energie: elektřina ze sítě, fotovoltaický systém

vytápěcí systém: elektrické topení – rohože, žebříky

větrání: řízené – rekuperace

fáze: dokončeno

výstavba: svépomoc

účast Asting: studie, projekt, autorský a technický dozor