Realizace

Máme svůj zkušený realizační tým. Umíme přenést myšlenku projektu z papíru do reálné podoby. Chceme být součásti tohoto náročného procesu. Troufáme si tvrdit, že jen málokdo má tolik zkušeností s realizací v nízkoenergetickém či pasivním standardu, jako my. Vždyť už je sbíráme od roku 2005. Kromě našich lidí, máme kolem sebe i další externí spolupracovníky, se kterými dáváme dohromady celou mozaiku.

Realizace

Máme svůj zkušený realizační tým. Umíme přenést myšlenku projektu z papíru do reálné podoby. Chceme být součásti tohoto náročného procesu. Troufáme si tvrdit, že jen málokdo má tolik zkušeností s realizací v nízkoenergetickém či pasivním standardu, jako my. Vždyť už sbíráme zkušenosti od roku 2005. Kromě našich lidí, máme kolem sebe i další externí spolupracovníky, se kterými dáváme dohromady celou mozaiku.

Jak probíhá
naše spolupráce

Celý proces formujeme společně s klientem a vytváříme tak jedinečný individuální projekt.

Určení rozsahu a tvorba cenové nabídky

Podkladem je dobře zpracovaný projekt včetně všech podstatných detailů. Čím přesněji je zpracovaný projekt, tím přesnější je položkový rozpočet. Správný rozpočet obsahuje jednotlivé položky dodávky a montáže, jejímž podkladem je výkaz výměr, přehlednou rekapitulaci a krycí list. Spolu s klientem si definujeme rozsah a zpracujeme nabídku.

Odsouhlasení nabídky, smlouva o dílo

Smlouva, která není postavena na položkovém rozpočtu je hazard. U nás se to nestane. Po odsouhlasení nabídky předkládáme návrh smlouvy, kde jsou specifikovány všechny důležité aspekty, tedy mimo rozpočtu platební podmínky, dílčí a konečné termíny.

Realizace stavby

A tady to začne. Sen se pomalu stává skutečností. Samotná realizace se dělí do několika fází:

  • Hrubá uzavřená stavby –tento termín se užívá hlavně u pasivních a nízkoenergetických staveb, kdy dodavatel provede svislé a vodorovné konstrukce, vč. zateplení zdiva a střechy, vč. dodávky nebo koordinace u dodávky oken. Do této fáze jsou zahrnuty i dělící příčky.
  • Instalace hlavních rozvodů TZB – toto zpravidla dodávají jednotlivý specialisté – elektroinstalace, zdravotechnika, vzduchotechnika.
  • Vytvoření vzduchotěsné roviny vč. detailů napojení jednotlivých konstrukcí – tato fáze je ukončena zkušebním blowerdoor testem, který zkontroluje kvalitu provedených prací.
  • Provedení vnitřní a vnějších povrchů stavby – další práce prováděné jednotlivými řemeslníky – omítky, skladby podlah, fasáda, obklady.
  • Kompletace technologie a TZB – tady se specialisté vracejí ke kompletaci jednotlivých profesí.

Zpravidla nabízíme rozsah hrubé uzavřené stavby, u navazujících prací fungujeme jako mentor až do konce stavby.

Účast na kontrolních dnech, kontrola jednotlivých fází

Důležitá je komunikace a oboustranná otevřenost. Jednotlivé fáze je třeba kontrolovat a odsouhlasovat. Zpětně něco řešit je vždy složité a často již nerealizovatelné. Stavařina není průmysl – na všechno máme jen jeden pokus i s ohledem na to, že vytváříme zcela individuální dílo.

Dokončení, převzetí a záruční servis

Na konci celého procesu je převzetí díla. Pakliže je dílo řešeno fázově s více dodavateli, tak je předání také děleno podle jednotlivých fází. Ze zákona pak vyplývá záruka po dobu 2 let od převzetí díla.

Něco málo slov navíc

Preferujeme beton

Jsme betonáři. Jako konstrukční systém preferujeme železobeton. Není to dogma, umíme i jiné masivní konstrukce, ale dává nám to smysl, protože železobeton má výjimečné statické vlastnosti, akustiku a akumulaci a v neposlední řadě i vzduchotěsnost.

Zdivo

Jako zdivo využíváme s oblibou systém MAXPLUS a MAXPLUS AKU. Je to systém ztraceného bednění s oboustrannou nebo jednostrannou izolací. Využívá skládané tvárnice z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS), které lze libovolně kombinovat do požadované úrovně izolace.

Stropy

Jako stropy volíme buď železobetonové monolitické konstrukce nebo železobetonové stropní panely.

Vnitřní zdivo

Vnitřní zdivo a příčky pak kombinuje s vápenopískem nebo pórobetonem a to podle účelu místnosti nebo z hlediska využití vlastnosti materiálu.

maxplus

Systém nejen inovujeme, ale zajišťujeme prodej, realizaci a zaškolení jiných dodavatelů či svépomocných stavebníků. Více najdete na www.maxplus.cz

Pasivním domům
se věnujeme již od roku 2005

Od roku 2005 navrhujeme a realizujeme domy výhradně na principu energeticky pasivního standardu dle PHPP a domy s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů dle TNI.

Máme za sebou více než 350 úspěšně realizovaných projektů po celé republice a na dalších pracujeme.