Realizace

Máme svůj zkušený realizační tým. Umíme přenést myšlenku projektu z papíru do reálné podoby. Chceme být součásti tohoto náročného procesu. Troufáme si tvrdit, že jen málokdo má tolik zkušeností s realizací v nízkoenergetickém či pasivním standardu, jako my. Vždyť už sbíráme zkušenosti od roku 2005. Kromě našich lidí, máme kolem sebe i další externí spolupracovníky, se kterými dáváme dohromady celou mozaiku.

Realizace

Máme svůj zkušený realizační tým. Umíme přenést myšlenku projektu z papíru do reálné podoby. Chceme být součásti tohoto náročného procesu. Troufáme si tvrdit, že jen málokdo má tolik zkušeností s realizací v nízkoenergetickém či pasivním standardu, jako my. Vždyť už sbíráme zkušenosti od roku 2005. Kromě našich lidí, máme kolem sebe i další externí spolupracovníky, se kterými dáváme dohromady celou mozaiku.

Jak probíhá
naše spolupráce

Celý proces formujeme společně s klientem a vytváříme tak jedinečný individuální projekt.

Určení rozsahu a tvorba cenové nabídky

Podkladem je dobře zpracovaný projekt včetně všech podstatných detailů. Čím přesněji je zpracovaný projekt, tím přesnější je položkový rozpočet. Správný rozpočet obsahuje jednotlivé položky dodávky a montáže, jejímž podkladem je výkaz výměr, přehlednou rekapitulaci a krycí list. Spolu s klientem si definujeme rozsah a zpracujeme nabídku.

Odsouhlasení nabídky, smlouva o dílo

Smlouva, která není postavena na položkovém rozpočtu je hazard. Unás se to nestane. Po odsouhlasení nabídky předkládáme návrh smlouvy, kde jsou specifikovány všechny důležité aspekty, tedy mimo rozpočtu platební podmínky, dílčí a konečné termíny.

Realizace stavby

A tady to začne. Sen se pomalu stává skutečností. Samotná realizace se dělí do několika fází:

  • Hrubá uzavřená stavby –tento termín se užívá hlavně u pasivních a nízkoenergetických staveb, kdy dodavatel provede svislé a vodorovné konstrukce, vč. zateplení zdiva a střechy, vč. dodávky nebo koordinace u dodávky oken. Do této fáze jsou zahrnuty i dělící příčky.
  • Instalace hlavních rozvodů TZB – zpravidla toto dodávají jednotlivý specialisté – elektroinstalace, zdravotechnika, vzduchotechnika.
  • Vytvoření vzduchotěsné roviny vč. detailů napojení jednotlivých konstrukcí – tato fáze je ukončena zkušebním blowerdoor testem, který zkontroluje kvalitu provedených prací.
  • Provedení vnitřní a vnějších povrchů stavby – další práce prováděné jednotlivými řemeslníky – omítky, skladby podlah, fasáda, obklady.
  • Kompletace technologie a TZB – tady se specialisté vracejí ke kompletaci jednotlivých profesí.

Zpravidla nabízíme rozsah hrubé uzavřené stavby, u navazujících prací fungujeme jako mentor až do konce stavby.

Účast na kontrolních dnech, kontrola jednotlivých fází

Důležitá je komunikace a oboustranná otevřenost. Jednotlivé fáze je třeba kontrolovat a odsouhlasovat. Zpětně něco řešit je vždy složité a často již nerealizovatelné. Stavařina není průmysl – na všechno máme jen jeden pokus i s ohledem na to, že vytváříme zcela individuální dílo.

Dokončení, převzetí a záruční servis

Na konci celého procesu je převzetí díla. Pakliže je dílo řešeno fázově s více dodavateli, tak je předání také děleno podle jednotlivých fází. Ze zákona pak vyplívá záruka po dobu 2 let od převzetí díla.

Něco málo slov navíc

Preferujeme beton

Jsme betonáři. Jako konstrukční systém preferujeme železobeton. Není to dogma, umíme i jiné masivní konstrukce, ale dává nám to smysl, protože železobeton má výjimečné statické vlastnosti, akustika a akumulace a v neposlední řadě i vzduchotěsnost.

Zdivo

Jako zdivo využíváme s oblibou systém MAXPLUS a MAXPLUS AKU. Je to systém ztraceného bednění s oboustrannou nebo jednostrannou izolací. Využívá skládané tvárnice z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS), které lze libovolně kombinovat do požadované úrovně izolace.

Stropy

Jako stropy volíme buď železobetonové monolitické konstrukce nebo železobetonové stropní panely.

Vnitřní zdivo

Vnitřní zdivo a příčky pak kombinuje s vápenopískem nebo pórobetonem a to podle účelu místnosti nebo z hlediska využití vlastnosti materiálu.

maxplus

Systém nejen inovujeme, ale zajišťujeme prodej, realizaci a zaškolení jiných dodavatelů či svépomocných stavebníků. Více najdete na www.maxplus.cz

Pasivním domům
se věnujeme již od roku 2005

Od roku 2005 navrhujeme a realizujeme domy výhradně na principu energeticky pasivního standardu dle PHPP a domy s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů dle TNI.

Máme za sebou více než 350 úspěšně realizovaných projektů po celé republice a na dalších pracujeme.