Projektová činnost

Jsme tým architektů, inženýrů a techniků specializující se na problematiku domů s velmi nízkou energetickou náročností. Vše vytváříme od základní architektonické koncepce až po detailní zpracování dokumentace. Optimalizujeme jak energeticky, tak ekonomicky.

Projektová činnost

Jsme tým architektů, inženýrů a techniků specializující se na problematiku domů s velmi nízkou energetickou náročností. Vše vytváříme od základní architektonické koncepce až po detailní zpracování dokumentace. Optimalizujeme jak energeticky, tak ekonomicky.

Jak probíhá
naše spolupráce

Celý proces formujeme společně s klientem a vytváříme tak jedinečný individuální projekt.

Osobní setkání a individuální cenová nabídka

Počátek všeho. Je třeba se seznámit s vizí investora a investor se potřebuje seznámit s tím, jak pracujeme. Nezávazná osobní schůzka zformuje základní představu a rozsah. Na základě toho vypracujeme individuální cenovou nabídku na celý projektový proces.

Podpis smlouvy a předprojektová příprava

Administrativní fáze. Po odsouhlasení nabídky přichází návrh smlouvy a následně podpis. Zahájení činnosti začíná na pozemku investora, kde nasajeme atmosféru okolní zástavby nebo krajinného rázu. Součástí předprojektové přípravy je i zajištění geodetického zaměření, inženýrsko-geologických a hydro-geologických poměrů a možnosti připojení veškeré infrastruktury na budoucí objekt.

Architektonická studie

A tady to začíná. Pro investora nejdůležitější a nejoblíbenější fáze. Začneme vytvořením konceptu, který postupně dostáváme do finální podoby. Ve studiích definujeme orientaci domu ke světovým stranám, umístění na pozemku, tvar domu a vnitřní dispozice. V průběhu návrhu dům už i energeticky optimalizujeme.

Tvorba projektové dokumentace

Transformace studie do technického řešení. Tvorba má několik stupňů. Základem je dokumentace pro stavební povolení, na kterou navazuje dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o zpracování všech částí a specializací do detailů, které jsou rozhodující pro kvalitní realizaci záměru bez kompromisů.

Inženýring

Nejen legislativní proces stavby. Můžeme zajistit to, co investora nebaví – tedy zajistit získání stavebního povolení. Inženýring je i proces ve fází výstavby, tedy poskytnutí stavebního, autorského dozoru a technického dozoru. Dává nám smysl být součástí celé procedury od A do Z. Chceme být mentorem stavby i v případě stavby svépomoci.

Návrh interiéru

Celý proces uzavírá návrh interiéru, který má významný vliv na Váš každodenní život. I když je na konci, vzniká a formuje se již od studie, ale v závěru dostává jasné obrysy. Není to jen otázkou estetiky, je třeba ho promyslet chytře a účelně. Rádi budeme součástí návrhu i této poslední etapy, abyste se cítili příjemně každý den.

Něco málo slov navíc

S jakým cílem přistupujeme k práci

Úkolem architekta a projektanta je navrhnout funkční, architektonicky hodnotný, příjemný a přitom energeticky nenáročný dům s uplatněním maximálního množství principů a prvků pasivního domu a začlenit přitom požadavky a přání investora. Pro momenty, kdy jsou požadavky obou stran protichůdné, je nutné najít optimální míru kompromisu. Není cílem navrhnout (nebo si nechat navrhnout) dům sice energeticky ideální, ale neslučující se s představou investora o jeho domově. Na druhou stranu není možné přijmout za své a při návrhu uplatnit takové požadavky, které přímo podporují plýtvání a to jak energiemi, tak prostorem.

Péče na začátku

Fáze studie bývá často podceňována a přitom má zcela zásadní vliv na konečné vlastnosti domu a jeho energetickou náročnost a funkčnost. Bez znalosti souvislostí mezi tvarem, orientací, umístěním domu a bez celkové optimalizace není možné navrhnout pasivní dům.

S jakým cílem přistupujeme k práci

Tvorba projektová dokumentace pasivního domu klade velké požadavky na kvalitu a erudovanost projektantů, vyžaduje značný čas a prostor a příprava takového projektu vyžaduje velké úsilí. Není tedy na místě i tuto fázi podceňovat a to jak ze strany investora, tak ze strany projektanta. U investora bychom proto měli hledat podporu a pochopení pro vyšší počáteční investice při projektování a přípravě stavby.

Stavba realizovaná na základě kvalitní projektové dokumentace nejenže šetří náklady na vytápění a ohřev TUV, ale je též dobrým podkladem pro důkladnou přípravu stavby.  To předchází nepříjemným překvapením a neočekávaným nákladům při následné realizaci, které nekvalitní příprava zákonitě přináší. Zde platí, že to, co nelze přesně vyčíst z projektu, nelze ani přesně zahrnout do rozpočtu, tedy do ceny stavby.

Pasivním domům
se věnujeme již od roku 2005

Od roku 2005 navrhujeme a realizujeme domy výhradně na principu energeticky pasivního standardu dle PHPP a domy s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů dle TNI.

Máme za sebou více než 350 úspěšně realizovaných projektů po celé republice a na dalších pracujeme.