Projektová činnost

Jsme tým architektů, inženýrů a techniků specializující se na problematiku domů s velmi nízkou energetickou náročností. Vše vytváříme od základní architektonické koncepce až po detailní zpracování dokumentace. Optimalizujeme jak energeticky, tak ekonomicky.

Projektová činnost

Jsme tým architektů, inženýrů a techniků specializující se na problematiku domů s velmi nízkou energetickou náročností. Vše vytváříme od základní architektonické koncepce až po detailní zpracování dokumentace. Optimalizujeme jak energeticky, tak ekonomicky.

Jak probíhá
naše spolupráce

Celý proces formujeme společně s klientem a vytváříme tak jedinečný individuální projekt.

Osobní setkání a individuální cenová nabídka

Počátek všeho. Je třeba se seznámit s vizí investora a investor se potřebuje se seznámit s tím, jak pracujeme. Nezávazná osobní schůzka zformuje základní představu a rozsah. Na základě toho vypracujeme individuální cenovou nabídku na celý projektový proces.

Podpis smlouvy a předprojektová příprava

Administrativní fáze. Po odsouhlasení nabídky přichází návrh smlouvy a následně podpis. Zahájení činnosti začíná na pozemku investora, kde nasajeme atmosféru okolní zástavby nebo krajinného rázu. Součástí předprojektové přípravy je i zajištění geodetického zaměření, inženýrsko-geologických a hydro-geologických poměrů a možnosti připojení veškeré infrastruktury na budoucí objekt.

Architektonická studie

A tady to začíná. Pro investora nejdůležitější a nejoblíbenější fáze. Začneme vytvořením konceptu, který postupně dostáváme do finální podoby. Ve studiích definujeme orientaci domu ke světovým stranám, umístění na pozemku, tvar domu a vnitřní dispozice. V průběhu návrhu dům už i energeticky optimalizujeme.

Tvorba projektové dokumentace

Transformace studie do technického řešení. Tvorba má několik stupňů. Základem je dokumentace pro stavební povolení, na kterou navazuje dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o zpracování všech částí a specializací do detailů, které jsou rozhodující pro kvalitní realizaci záměru bez kompromisů.

Inženýring

Nejen legislativní proces stavby. Můžeme zajistit to, co investora nebaví – tedy zajistit získání stavebního povolení. Inženýring je i proces ve fází výstavby, tedy poskytnutí stavebního, autorského dozoru a technického dozoru. Dává nám smysl být součástí celé procedury od A do Z. Chceme být mentorem stavby i v případě stavby svépomoci.

Návrh interiéru

Celý proces uzavírá návrh interiéru, který mít významný vliv na Váš každodenní život. I když je na konci, vzniká a formuje se již od studie, ale na konci dostává jasné obrysy. Není to jen otázkou estetiky, je třeba ho promyslet chytře a účelně. Rádi budeme součástí návrhu i této poslední etapy, abyste se cítili každý den příjemně.

Něco málo slov navíc

S jakým cílem přistupujeme k práci

Úkolem architekta a projektanta je navrhnout funkční, architektonicky hodnotný, příjemný a přitom energeticky nenáročný dům s uplatněním maximálního množství principů a prvků pasivního domu a začlenit přitom požadavky a přání investora. Pro momenty, kdy jsou požadavky obou stran protichůdné, je nutné najít optimální míru kompromisu. Není cílem navrhnout (nebo si nechat navrhnout) dům sice energeticky ideální, ale neslučující se s představou investora o jeho domově. Na druhou stranu není možné přijmout za své a při návrhu uplatnit takové požadavky, které přímo podporují plýtvání a to jak energiemi, tak prostorem.

Péče na začátku

Fáze studie bývá často podceňována a přitom má zcela zásadní vliv na konečné vlastnosti domu a jeho energetickou náročnost a funkčnost. Bez znalosti souvislostí mezi tvarem, orientací, umístěním domu a bez celkové optimalizace není možné navrhnout pasivní dům.

S jakým cílem přistupujeme k práci

Tvorba projektová dokumentace pasivního domu zase klade velké požadavky na kvalitu a erudovanost projektantů, vyžaduje značný čas a prostor a příprava takového projektu vyžaduje velké úsilí. Není tedy na místě i tuto fázi podceňovat a to jak ze strany investora, tak ze strany projektanta. U investora bychom proto měli hledat podporu a pochopení pro vyšší počáteční investice při projektování a přípravě stavby.

Stavba realizovaná na základě kvalitní projektové dokumentace nejenže šetří náklady na vytápění a ohřev TUV, ale je též dobrým podkladem pro důkladnou přípravu stavby, která předchází nepříjemným překvapením při následné realizaci, jež provází neočekávané náklady, které nekvalitní příprava zákonitě přináší. Zde platí, že to co nelze přesně vyčíst z projektu, nelze ani přesně zahrnout do rozpočtu, tedy ceny stavby.

Pasivním domům
se věnujeme již od roku 2005

Od roku 2005 navrhujeme a realizujeme domy výhradně na principu energeticky pasivního standardu dle PHPP a domy s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů dle TNI.

Máme za sebou více než 350 úspěšně realizovaných projektů po celé republice a na dalších pracujeme.