ELEGANTNÍ JEDNODUCHOST

Mírně svažitý, poměrně velký pozemek, který byl ale limitován svou orientací vůči světovým stranám – jihovýchod je orientován ke komunikaci. I když je orientace střech u okolních novostaveb různorodá, snažili jsme se vycházet z původní zástavby, tedy aby hřeben střechy byl rovnoběžně s komunikací. Tím jsme sice ztratily pro sluneční zisky delší stranu, ale prioritou bylo vyvážit i soukromí obyvatel domu.

Koncepce vychází z půdorysu tvaru L, který kopíruje tvar rohové parcely. Výškově je to rozděleno na dvoupodlažní část se šikmou střechou, kterou doplňuje jednopodlažní část. Účelem návrhu bylo, aby se tvar hlavního objektu příliš neodkláněl od běžné architektury hanácké zástavby. Dostatečné prosklení štítové strany nám pak dodalo potřebnou energii do domu.

Vstup do vytápěné části objektu vede přes nevytápěný „filtr“, jež je komunikačním prostorem mezi vstupním závětřím, terasou a garáží. Za „filtrem“ v RD je chodba se schodištěm odkud je přístup do denní místnosti, pracovny, technologie. V patře je samostatné WC, koupelna, šatna, ložnice a 2 obytné pokoje.

Zajímavostí spolupráce s klientem je vývoj celého záměru. Původně klient přišel na konzultaci rozpracované studie s tím, že bychom zpracovali další fáze projektové dokumentace, ale nakonec odcházel s úplně jinou koncepcí a projektem, který nám všem dává větší smysl.

kraj: olomoucký

dotace NZÚ: ano – B.2

zastavěná plocha RD: 86,92 m2

užitná plocha RD: 142,58 m2

dispozice: 5 + kk

konstrukční systém a izolace:

  1. obvodové stěny – ze systému polystyrenového ztraceného bednění Maxplus AKU (EPS Neopor + železobetonové jádro),
  2. stropní konstrukce – železobetonové panely,
  3. střešní konstrukce – krov na ocelových rámech + minerální tepelná izolací, betonová krytina,
  4. výplně otvorů – plastové s izolačním trojsklem

měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 16 kWh /(m2a)

měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI: 14 kWh /(m2a)

zdroj energie: elektřina ze sítě, fotovoltaický systém

vytápěcí systém: elektrické topení – rohože, žebříky

větrání: řízené s rekuperací

fáze: realizace

výstavba: dodavatelsky

účast Asting: studie, projekt, autorský a technický dozor