Dotace nová zelená úsporám

Samozřejmostí je naše zapojení v programu Nová zelená úsporám. Zde jsme klientům k dispozici nejen v problematice pasivních domů, ale i ve všech ostatních bodech tohoto dotačního programu. V rámci programu Zelená úsporám zpracováváme projekty pro komplexní zateplení budov, včetně návrhu odpovídajících oken a koncepci otopných soustav, rekuperačních zařízení a v neposlední řadě technologii obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo, termické a fotovoltaické systémy, zdroje na biomasu).

Dotace nová zelená úsporám

Samozřejmostí je naše zapojení v programu Zelená úsporám. Zde jsme klientům k dispozici nejen v problematice pasivních domů, ale i ve všech ostatních bodech tohoto dotačního programu. V rámci programu Zelená úsporám zpracováváme projekty pro komplexní zateplení budov, včetně návrhu odpovídajících oken a koncepci otopných soustav, rekuperačních zařízení a v neposlední řadě technologii obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo, termické a fotovoltaické systémy, zdroje na biomasu).

Jak probíhá
naše spolupráce

Celý proces formujeme společně s klientem a vytváříme tak jedinečný individuální projekt.

Energetická optimalizace už v průběhu návrhu architektonické studie

Optimalizace již ve studii je základem kvalitního návrhu energeticky úsporného domu. A má to vliv i na celkovou cenu. Dohánět energetickou bilanci na konci projektu znamená zpravidla prodražení celé investice.

Energetický posudek k žádosti o dotaci v rámci prováděcí dokumentace

To, co jsme optimalizovali na začátku studie, tak na konci doplníme o další vstupy v rámci řešeného projektu. Výsledkem je odborný posudek včetně všech náležitostí. Pomůžeme vám se zadáním do systému a pak už jen čekáme na schválení, tedy na alokaci celkové částky.

Aktualizace posudku dle skutečného provedení v rámci výstavby

Až doděláte stavbu a zkolaudujete, nebo úředně přejdete do užívání stavby, je třeba aktualizovat skutečnost při realizaci. Čím méně změn provedete, tím lépe. Držte se tedy v maximální možné míře projektu. Pokud jste však nuceni udělat změnu, je třeba ji vždy v průběhu konzultovat a na konci předložit Fondu životního prostředí.

Získání dotace

No a pak už jen počkáte na administraci ze strany Fondu životního prostředí. Následně vám alokované peníze vyplatí. Udržitelnost takto postaveného domu je 10 let. V tomto období nemůžete zhoršit vlastnosti domu z hlediska energetické náročnosti. Ovšem vylepšovat můžete, a to i opět za pomoci programu NZU.

průběh
naší spolupráce

Pasivním domům
se věnujeme již od roku 2005

Od roku 2005 navrhujeme a realizujeme domy výhradně na principu energeticky pasivního standardu dle PHPP a domy s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů dle TNI.

Máme za sebou více než 350 úspěšně realizovaných projektů po celé republice a na dalších pracujeme.