Aktuální informace:

06.10.2017

Zveme Vás na stavební veletrh v Pardubicích, kde se budeme prezentovat. Volnou vstupenku najdete v odkazu. Více ..

07.09.2017

A jak vlastně stavíme? Více ..

06.09.2017

Přijďte si s námi popovídat na již tradiční veletrh FOR ARCH 2017. Rádi Vás uvidíme a poradíme s Vašimi projekty. Více ..


Partneři:
Hlavní partner:

pasivní domy s IZOPOLem


Další partneři:

Centrum pasivního domu  - všichni partneři zde..

Diskuzní fórum, novinky:

Diskutujte s námi na témata ohledně našeho oboru. Vstupte zde ..
Zasílání aktuálních článků
a novinek na Váš e-mail registrace zde ..


Anketa:
Co si myslíte o pasivních domech?
Pasivní dùm je o nìco dražší, ale vyplatí se
Proužek 25.1%
Pasivní dùm nemusí být nutnì drahý
Proužek 25.0%
Jiný než pasivní dùm se nevyplatí stavìt
Proužek 24.9%
Pasivní dùm je drahý, nevyplatí se
Proužek 24.9%
Celkem hlasovalo: 120132

Naše zakázky:


  Název zakázky Poslední aktualizace
  Hrádek nad Nisou 18.08.2015 17:47 více
  Kromìøíž 18.08.2015 17:47 více
  Pasivní dùm Volary 22.05.2015 16:28 více
  Pasivní dùm Beroun 22.05.2015 16:25 více
  Pasivní dùm u Chlumce 13.02.2014 12:00 více
  Pasivní dùm Frýdek-Místek 29.10.2013 10:46 více
  Pasivní dùm v Zábøehu u Olomouce 12.10.2012 08:32 více
  Pasivní dùm u Olomouce 15.03.2012 11:06 více
  Pasivní dùm v Zelenèi 07.11.2011 15:38 více
  Pasivní dùm v Opatovci u Svitav 23.05.2011 16:20 více
  Pasivní dùm Vrábèe 01.06.2010 15:33 více
  Pasivní dùm Ostøešany 02.02.2010 10:08 více


Aktuální zakázka: Pasivní dùm Hradec Králové


Provedené práce na zakázce

Dokonèovací práce 05.09.2011 12:21 - Dokonèovací práce

Žaluzie, terenní úpravy, sadové úpravy,pøístøešek. + více informací zde ..

Blowerdoortest 25.08.2011 12:25 - Blowerdoortest

Test neprùvzdušnosti. + více informací zde ..

Dokonèovací práce 20.07.2011 14:07 - Dokonèovací práce

Podlahy, terenní úpravy, zpevnìné plochy, obklady. + více informací zde ..

Technologie 15.05.2011 10:59 - Technologie

Tepelné èerpadlo, vìtrací jednotka, integrovaný zásobník tepla. + více informací zde ..

Sjezd 09.05.2011 10:39 - Sjezd

Práce na sjezdu z pozemku na veøejnou komunikaci. + více informací zde ..

Zábradlí 2NP 16.04.2011 10:44 - Zábradlí 2NP

Montáž zábradlí u francouzských oken 2NP. + více informací zde ..

Fasáda - omítka 16.03.2011 16:20 - Fasáda - omítka

Nanášení finální vrstvy - šlechtìná omítka. + více informací zde ..

PSV 08.03.2011 09:08 - PSV

Elektroinstalace, studna, vzduchotechnika. + více informací zde ..

práce v interiéru 24.01.2011 14:28 - práce v interiéru

podlahy - anhydrity, VZT - montáž vzduchotechnických vedení, povrchové úpravy - omítky, SDK podhledy a obklady, výplnì otvorù - montáž stavebních pouzder pro posuvné dveøe + více informací zde ..

montáž oken a vchodových dveøí 17.12.2010 09:45 - montáž oken a vchodových dveøí

Montáž vnìjších výplní otvorù. profil - zateplený døevohliník. izolaèní trojsklo s mìkce pokovenou vrstvou o složení 4-18-4-18-4 - plnìno argonem souèinitel prostupu tepla zasklení Ug=0,5 W/(m2.K) souèinitel prostupu tepla Uw=0,61 W/(m2.K) + více informací zde ..

! O C E N Ì N Í ! 	 24.11.2010 10:25 - ! O C E N Ì N Í !

Za projekt pasivního domu v Hradci Králové jsme získali CENU VEØEJNOSTI v soutìži. ÈESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT 2009 Cílem soutìže je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným zpùsobem snižují energetickou nároènost. + více informací zde ..

Vzduchotechnika - kanály 10.11.2010 17:15 - Vzduchotechnika - kanály

Montáž vzduchotechnických kanálù. + více informací zde ..

Støecha - kaèírek 05.11.2010 17:19 - Støecha - kaèírek

Pokládka stabilizaèní vrstvy. + více informací zde ..

Støecha 18.10.2010 12:00 - Støecha

práce na støeše - parozábrana, tepelná izolace, hydroizolace + více informací zde ..

Støecha - atika 29.09.2010 16:55 - Støecha - atika

práce na atice - zdìní a zateplení + více informací zde ..

strop nad 2NP 20.09.2010 17:11 - strop nad 2NP

Montáž stropu nad 2NP - filigránový monolitický strop. + více informací zde ..

2NP - první betonáž stìn 02.09.2010 11:09 - 2NP - první betonáž stìn

Betonáž stìn 2NP - betonáøská pumpa a domíchávaè. + více informací zde ..

2NP - zdìní 31.08.2010 11:04 - 2NP - zdìní

Pokraèování montáže systému MEDMAX (obvodové stìny 2NP) + více informací zde ..

2NP - návoz materiálu 30.08.2010 11:00 - 2NP - návoz materiálu

Návoz materiálu MEDMAX a EPS na staveništì. + více informací zde ..

strop nad 1NP 25.08.2010 10:55 - strop nad 1NP

Montáž stropu nad 1NP - filigránový monolitický strop. + více informací zde ..

stìny 1NP - betonáž 19.08.2010 10:47 - stìny 1NP - betonáž

Betonáž stìn 1NP - betonáøská pumpa a domíchávaè. + více informací zde ..

stìny 1NP - zdìní 17.08.2010 10:41 - stìny 1NP - zdìní

Pokraèování montáže systému MEDMAX (obvodové stìny) + více informací zde ..

stìny 1NP - stìnové opìry 09.08.2010 15:02 - stìny 1NP - stìnové opìry

Pro zajištìní zdiva pøi betonáži je použito stìnových opìr. (není nutné používat pøi postupné betonáži, tj. pøi betonáži po 2-3 øadách) + více informací zde ..

Založení stìn 07.08.2010 14:54 - Založení stìn

Založení systému medmax na základové desce. + více informací zde ..

Vizualizace 05.08.2010 14:53 - Vizualizace

Základová deska je pøipravena. Zaèínáme zdít. Pro pøedstavu vizualizace našeho cíle.

Základová deska 28.07.2010 12:04 - Základová deska

Betonáž základové desky. + více informací zde ..

Základový rošt 26.07.2010 11:58 - Základový rošt

Práce na železobetonovém základovém roštu. Pøiteplení základù izolací z extrudovaného polystyrenu. + více informací zde ..

zakládání - PILOTY 15.07.2010 11:34 - zakládání - PILOTY

Kvùli složitým základovým pomìrùm bylo zvoleno založení na pilotách. V místì stavby se nacházelo øeèištì. Základové pùdy jsou tvoøeny navážkami. + více informací zde ..

geodetické a zemní práce 14.07.2010 11:17 - geodetické a zemní práce

Zaèátek stavby: Geodet + zemní práce (sejmutí ornice, výkopy) + více informací zde ..

Ocenění:


Facebook:

Ze světa pasivních domů pro Vás na facebooku připravujeme aktuální zpravodajství, články, zajímavé odkazy, aktuální průběh našich staveb
a další zajímavosti
ze světa pasivních a nízkoenergetických domů.Rychlé kontakty:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.


Asting CZ Pasivní domy CENTRÁLA CHRUDIM:

Tovární 1112, Chrudim
Tel./fax: 469 622 448
Mobil: 777 176 014

nepivoda@nepivoda.cz


Asting CZ Pasivní domy POBOČKA OLOMOUC:

Jeremenkova 231/9 , Olomouc
77900 Olomouc
Mobil: 776 176 196

GPS: 49°37'6.868"N,
17°17'33.803"E

rajhel@nepivoda.cz

  - kompletní kontakty zde..
Počet přístupů TOPlist | ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Česky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - English ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Deutsch ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Rusko ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Français ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Espanol ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Italiano ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Slovensky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Polski | Vstup do administrace

Sledování vozidel |  Podřezávání zdiva |  Solární absorbéry a  |  Obývací stěny s moderním designem |  Kvalitní nábytek pro restaurace |  Klempířství |  Záruka na vysoušení zdiva |  elektroservis Hodr |  Teplovzdušné krbové vložky