PODLE ODKAZU PŘEDKŮ

Koncept domu vychází z tradiční sudetské zástavby, která je pro oblast Nízkého Jeseníku typická. Stavba je tvořena dvěma objekty – rodinným domem a hospodářským stavením. To spojuje částečně otevřené závětří s terasou, které vytváří další nenápadnou hmotu a tvoří tak přirozené spojení v jeden celek. Proporce jednotlivých prvků (okna, podlomenice) vychází z jasných pravidel této tradiční architektury, ale byla přizpůsobena současným trendům pasivní výstavby. Dominantou stavby je prosklený portál, který je zasazen do hmoty jako kontrast tradiční a moderní architektury. Osazení objektů ctí vrstevnici, která klesá směrem k jihu. Vhledem k profilaci okolní krajiny a nadmořské výšce je z interiéru nádherný výhled na úrodnou Hanou.

Dispozice je laděna flexibilně tak, aby bylo možné provozně oddělit spodní a horní patro. V současném rozložení je zádveří se schodištěm jeden otevřený prostor, oddělený od hlavní dolní chodby posuvným systémem, který je možný nechat trvale otevřen. Z chodby je přístup do denní místnosti, pracovny, koupelny, samostatného wc a technologie. V patře tvoří hlavní páteř podélná chodba, ze které je přístup do jednotlivých pokojů, šatny, wc a koupelny. Hospodářské stavení slouží jako skladové prostory, garáž a wellness se zázemím pro obsluhu venkovní terasy.

Kraj: olomoucký

dotace NZÚ: ano – B.2

zastavěná plocha RD: 126,9 m2

užitná plocha: 179,99 m2

dispozice: 5 + 1

konstrukční systém a izolace:

  1. obvodové stěny – ze systému ztraceného bednění Maxplus (EPS Neopor + železobetonové jádro + EPS Neopor),
  2. stropní konstrukce –  monolitická železobetonová deska
  3. střešní konstrukce –  dřevěný krov na ocelových rámech + minerální tepelná izolace, cementovláknitá krytina
  4. výplně otvorů – kompozitní s izolačním trojsklem

měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 16 kWh/m2a

měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI: 11 kWh/m2a

zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch – voda, krbová kamna

vytápěcí systém: kombinace podlahového vytápění, otopných těles a otopných žebříků

větrání: řízené – rekuperace

fáze: dokončeno

výstavba: dodavatelsky

účast Asting: studie, projekt, autorský a technický dozor