POD SKOKANSKÝM MŮSTKEM

Pod skokanským můstkem v podhůří Moravskoslezkých Beskyd vznikl velmi kompaktní dům v pasivním standardu, který se vyznačuje dominantou „hranatého oka“ (vikýře). Rodinný dům je navržen jako nepodsklepená, jednopodlažní budova se zvýšeným podkrovím o základních půdorysných rozměrech 10,8 x 8,0 m. Rozměr domu vycházel z poměrně malého pozemku, resp. z drobné okolní zástavby, která měla původně charakter zahradních objektů a postupně se mění na rodinné bydlení.

K základnímu půdorysu je přidružena vzdušná hmota technického – garážové stání s dílnou, která základní hmotu doplňuje. Architektonicky je dům koncipován jako dva kvádry o různých výškách vetknuté do sebe, z nichž vyšší je zastřešen sedlovou střechou a nižší plochou zelenou střechou.

Dispozičně je v rámci přízemí situován hlavní obytný prostor, kde tvoří hlavní dominantu otevřené schodiště, které tvoří středobod domu. Otevřenou denní místnost doplňují krbová kamna. V patře jsou navrženy dva pokoje s ložnicí a koupelnou. Jednotlivé místnosti spojuje otevřená galerie, kterou dokonale prosvětluje ono „hranaté oko“.

kraj: moravskoslezský

dotace NZÚ: ano – B.2

zastavěná plocha RD: 84,4 m2

užitná plocha RD: 128,26 m2

dispozice: 5 + kk

konstrukční systém a izolace:

  1. obvodové stěny ze systému polystyrenového ztraceného bednění Maxplus AKU (EPS Neopor + železobetonové jádro)
  2. stropní konstrukce –  železobetonová monolitická deska,
  3. střešní konstrukce –  dřevěný krov na ocelových rámech + minerální tepelná izolace, keramická krytina
  4. výplně otvorů – plastové s izolačním trojsklem

měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 15 kWh/(m2a)

měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI: 11 kWh/(m2a)

zdroj energie: elektřina ze sítě, fotovoltaický systém

vytápěcí systém: elektrické topení – rohože, žebříky

větrání: řízené  – rekuperace

fáze: dokončeno

výstavba: dodavatelsky

účast Asting: studie, projekt, realizace hrubé uzavřené stavby, autorský dozor