Aktuální informace:

02.02.2018

Další ročník specializovaného veletrhu For Pasiv 2018 začíná příští týden a my Vás srdečně zveme. Více ..

06.10.2017

Zveme Vás na stavební veletrh v Pardubicích, kde se budeme prezentovat. Volnou vstupenku najdete v odkazu. Více ..

07.09.2017

A jak vlastně stavíme? Více ..


Partneři:
Hlavní partner:

pasivní domy s IZOPOLem


Další partneři:

Centrum pasivního domu  - všichni partneři zde..

Diskuzní fórum:

Diskutujte s námi na témata ohledně našeho oboru. Vstupte zde ..


Anketa:
Co si myslíte o pasivních domech?
Pasivní dům je o něco dražší, ale vyplatí se
Proužek 25.4%
Pasivní dům nemusí být nutně drahý
Proužek 25.1%
Jiný než pasivní dům se nevyplatí stavět
Proužek 25.0%
Pasivní dům je drahý, nevyplatí se
Proužek 24.5%
Celkem hlasovalo: 312830

Pasivní domy


Pasivní domy - Informace

Katalog pasivních domů


Energeticky nejúspornější typ bydlení, zdravé a kvalitní vnitřní prostředí, příjemné teploty v horkých letních dnech i v těch největších mrazech, neustále čerstvý vzduch.

To jsou základní rysy pasivního domu, které získáme při dodržení jednoduchých, ale účinných opatřeních. To vše za minimální vícenáklady ve srovnání s běžnou výstavbou.Princip je v:
 • důslednosti a logice návrhu
 • splnění základních kritérií a požadavků
      měrná potřeba tepla na vytápění max. 15 kWh/(m2a)
      neprůvzdušnost n50 max. 0,6 1/h
      měrná potřeba primární energie max. 120 kWh/(m2a)
 • využití tepelných zisků od slunce, spotřebičů a lidí
 • respektování zákonitostí stavební fyziky
 • použití energie z obnovitelných zdrojů
 • kvalitní realizaci

Proč volit pasivní domy?

 • extrémně nízké náklady na vytápění
 • vyšší komfort života
 • stálý přívod čerstvého vzduchu
 • netvoří se průvan
 • žádné teplotní rozdíly v místnosti
 • příjemné teploty v zimě i v létě
 • ekologické bydlení šetrné k přírodě
 • moderní trend – v Německu a Rakousku
  až 50 % z nové výstavby

Co je nezbytné (stručně řečeno) pro pasivní domy?

 • silná vrstva tepelné izolace
 • kompaktní tvar
 • kvalitní okna i rámy
 • vzduchotěsnost budovy
 • účinné větrání s rekuperací
 • snížení primární energie
Pasivní domy č.1

Pasivní domy č.2

Pasivní domy č.3

Tepelná izolace

Pasivní domy - tepelná izolace

Dům má extrémně nízkou spotřebu tepla.
Aby se do něj mohlo dodávat minimální množství energie, a přesto v něm zůstala tepelná pohoda,
je třeba teplo v domě chránit. Silná vrstva tepelné izolace bez tepelných mostů výrazně snižuje tepelné ztráty.


Pakliže chcete dosáhnout pasivního standartu, zapomeňte na variantu zdiva bez zateplení. Zajištění větrání a výměny vzduchu je u pasivních domů vždy zajištěno rekuperací, takže mýty a pověry o tom,
že dům „nedýchá“, jsou pouhou neznalostí problematiky.


Firma ASTING CZ je orientována na tepelné izolace masivních konstrukcí. Systém ztraceného bednění s tepelnou izolací je dominantou naší firmy. Jedná
se o systém MAXPLUS, který je tvořen z tvarovek Neoporu (polystyrén obsahující grafit). Jeho oboustranné bednění a nosné jádro tvoří železobetonová konstrukce v tloušťce 150 mm. V jednom kroku tedy zdíte a izolujete, což určitě zrychluje montáž domu a snižuje tím také cenu za práci.


Tloušťku celkové izolace je možné zvolit individuálně, od 100 až po 400 mm.
U těchto domů je vhodná tepelná izolace tohoto systému minimálně 250 mm, což je celková tloušťka konstrukce 400 mm a více. Tvarovky jsou připraveny
na jednoduchou povrchovou úpravu, vnější tenkovrstvá omítka, vnitřní taktéž, nebo můžete použít jádrovou se štukem, či sádrovou omítku. Další variantou (např. při rekonstrukci) může být kontaktní zateplovací systém.


Nosnou konstrukci tvoří klasický materiál (např. cihla, vápenopísek), nejlépe s dobrou akumulací tepla, a izolant na vnější straně zdiva tvoří polystyrén či fasádní minerální plsť. Abyste se dostali do pasivního standartu, počítejte s tím, že minimální tloušťka izolantu je 300 mm, což v praxi znamená použití dvou vrstev tepelné izolace s patřičným kotvením. Povrch fasády tvoří tenkovrstvá omítka, v interiéru se pak použije nejvhodnější úprava na daný materiál nosné části. Při rekonstrukci budov u lehce zavlhlého zdiva je vždy nutné použít provětranou fasádu.


U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná izolace mezi nosné prvky roštu, který je připevněn k nosné části zdiva. Několikanásobně překřížený rošt je vhodný z důvodu eliminace liniových tepelných mostů. Další důležitou částí systému je provětraná mezera o tloušťce minimálně 25 mm, jejíž distanci tvoří další část roštu - svislé latě. Krycí část vzduchové mezery vytváří fasádní obklad – dřevo, cementotřískové desky, keramika atd. U rekonstrukcí budov s tepelnou izolací na vnitřním povrchu je velmi těžké dosáhnout pasivního standardu.


Kompaktní tvar

Pasivní domy - kompaktní tvar

Ideálním tvarem pro pasivní domy je koule. Postavit dům s tímto tvarem je ovšem dost obtížné a vstupní cena
by byla značně vysoká. Proto se snažíme postavit domy s reálným tvarem tak, aby byl daný dům
co možná tvarově jednoduchý.


Každý roh navíc, nebo zákoutí, nejen zvětšuje ochlazovanou plochu, ale zvyšuje také riziko tepelných mostů. Pokud ale trváme na architektonické složitosti, je tedy třeba dům ještě více zateplit tak, aby průměrná hodnota součinitele tepla všech konstrukcí byla
co nejnižší. To ovšem znamená větší vstupní investice.


Okna a rámy

Pasivní domy - Okna a rámy

V pasivních domech jsou okna nejslabším článkem celkové tepelné obálky budovy. To ovšem neznamená, že bychom je museli minimalizovat.


Plní totiž dvě důležité role: nejenže nám umožňují prosvítit pokoje, ale výrazně přispívají také k úspoře tepla na vytápění. Energie, která se dostává přes zasklení do interiéru, snižuje potřebu tepla
na vytápění. Toto oceníme zejména v zimním období.


Naopak v létě, kdy je sluníčka více, musíme počítat s některým ze systémů stínění. Tyto systémy mohou působit i esteticky, např. přesah balkonu či střechy. Nebo můžeme okno doplnit žaluziemi či roletami. Achillovu patu okna tvoří rám, který je nutné dobře zateplit (nejlépe zalomením ostění v exteriérové části).


I tak je důležité volit rám s vynikajícími tepelně-technickými vlastnostmi
a je jedno, zda bude plastový, dřevěný, či kombinovaný. Při výběru okna
je důležité soustředit se na celkový součinitel prostupu tepla, to znamená včetně rámu, jež by neměl přesahovat 1 W/(m2K). Jak pasivní domy tak i nízkoenergetické domy používají vícenásobný systém zasklení. Minimální
je použití dvojskel, nejčastěji pak trojskel, které jsou vyplněny argonem
nebo kryptonem.


V dnešní době se jako součást zasklení používá tepelné zrcadlo nebo-li Heat MirrorTM, což je polyesterová fólie pokrytá speciálními vrstvami oxidů kovů, jejíž umístění bývá ve střední vrstvě mezi skly. Tato aplikace výrazně zlepšuje součinitel prostupu tepla skel, ovšem pořizovací cena takovéhoto systému zasklení je poněkud vyšší. Některá okna je možné navrhnout jako neotvíravá.


Tím zlepšíme celkové tepelné vlastnosti okna, ale je třeba zohlednit provozní aspekt návrhu (možnost mytí oken, možnost úniku osob). Použití střešních oken u úsporných domů při současné technické úrovni je velmi nevhodné. Nejefektivnějším řešením jsou štítová okna, ovšem pokud není toto možné, používáme střešní vikýře, nebo vhodně řešené světlíky.


Vzduchotěsnost

Pasivní domy - vzduchotěsnost

V zásadě v každém domě bychom chtěli dosáhnout určité vzduchotěsnosti, neboli neprůvzdušnosti, celkové obálky budovy.


Takže jak v  nízkoenergetických domech, tak především v pasivních domech musíme vytvořit spojitou vzduchotěsnou obálku a tím zabránit nejen únikům tepla, ale také zajistit správné fungování větracího zařízení.


U masivních staveb není zajištění vzduchotěsnosti velký problém, větší část eliminuje dobře provedená povrchová úprava omítky.


Nejkritičtější místa se nacházejí zejména u oken a v podkroví, kde se styk materiálů poměrně často podceňuje. Vhodným navržením celkové skladby konstrukce a použitím parotěsných lepících pásek či speciálních manžet
lze problémům předcházet. Dané fólie slouží i k zadržení proudění vlhkosti,
která může uvnitř konstrukce způsobovat nemalé problémy.


Abychom správně zkontrolovali, zda máme domy dobře zatěsněné, poslouží nám k tomu speciální měřící zařízení, které se umístí do vchodových dveří. Budova se nafoukne a provádí se měření.


Při stálém tlaku 50 Pa by se za hodinu nemělo netěsnostmi vyměnit větší množství než je 0,6krát objem vzduchu v celém měřeném objektu. Tento test nazýváme blower-door, nebo chcete-li test neprůvzdušnosti.


Větrání a rekuperace

Větrání a rekuperace u pasivních domů

Větráním uniká z interiéru velké množství tepla. V pasivním domě si na otevírání oken
ani nevzpomenete, protože dostatek čerstvého vzduchu zajišťuje větrací soustava se zpětným získáváním tepla, odborně řečeno systém řízeného větrání s rekuperací.


Zařízení nasává čerstvý vzduch automaticky z venkovního prostředí a přivádí ho dovnitř.


Vzduch přitom prochází přes filtr, který ho zbavuje škodlivin a před vstupem
do místnosti se ještě dohřeje na pokojovou teplotu. Vzduch, který odchází z místnosti, si přes tepelný výměník předá velkou část tepla se vzduchem přívodním. Účinnost těchto tak zvaných rekuperátorů je až 95 %.


Znamená to, že dohřívat, ať už elektricky nebo teplovodně, musíte pouze zbylých 5 %. A právě v tom je velká úspora tepla. V domě je neustále čerstvý vzduch, který je díky kvalitním filtrům zbaven prachu, pylu a dalších nečistot,
což je důležitým faktorem pro alergiky.


Celý systém je veden v podlaze nebo v podhledu. Systém však není postaven tak, že v domě máte jen samé potrubí. Přívod vzduchu je v pobytových místnostech (pokoje, ložnice, obývací pokoj) situován pomocí vyústků v podlaze, nebo ve stěně těsně nad podlahou.


Odvod vzduchu je v centrálním prostoru (hala, chodba) a logicky tam,
kde potřebujeme odtah škodlivin a vlhkosti, tedy na wc, v koupelně, v kuchyni,
a popřípadě v šatně. V těchto místnostech může být snížený podhled
a tak je ideální umístit nasávací hlavice do podstropní konstrukce
nebo těsně pod strop.


Větrací jednotka se nejčastěji umísťuje např. do technické místnosti, kde není
tak vysoký požadavek na bezhlučnost, nicméně celkový provoz větrání
je prakticky neslyšitelný. K dokonalému efektu je vhodné kombinovat jednotku
se vzduchovým zemním výměníkem tepla, což je v podstatě potrubí zakopané
cca 2 m pod terénem.


Během zimního období funguje jako přirozená ochrana proti mrazu a naopak během léta umožní předchlazení vzduchu a zlepšení tepelné pohody v objektu.
Je to dáno tím, že v hloubce 2 m je konstantní teplota okolo +10°C.


Primární energie

Primární energie u pasivních domů

Z hlediska celkové energetické bilance budovy není jen důležitá spotřeba energie měřená na vstupu
do budovy.


K tomu musíme přičíst i množství primární energie, která musela být k danému účelu v nějakém energetickém systému uvolněna a dopravena na místo spotřeby.


Například u vytápění elektřinou je primární energie
až čtyřikrát vyšší než když použijeme obnovitelné zdroje. Jednoduše řečeno: použijeme-li solární panely nebo kotel na biomasu, výrazně tím snížíme primární energii.


Nejčastější otázky a odpovědi

Je omezena architektura při tvorbě návrhu a realizaci PASIVNÍHO DOMU?

Právě naopak. Všechny pasivní domy musí být šitý na míru k danému prostředí, lokalitě a orientaci ke světovým stranám, tudíž nemůže vzniknout sériová výroba. Architektura pasivních domů rozhodně nesvazuje zásadami, které jsou potřeba k dosažení daných parametrů. Můžete mít pasivní domy, které nepoznáte od okolní staré zástavby, nebo můžete mít dům ve stylu hi-tech. Zaleží na Vaší náročnosti a finančních možnostech.


Můžu v pasivních domech větrat okny?

Koluje spousta mýtů a legend, že je zakázáno větrat, a tím pádem člověk necítí vůni rozkvetlé louky v letních měsících… Není tomu tak. Kdykoli chcete, můžete si okno otevřít, ale nemáte potřebu, protože prostředí domu je tak komfortní a rozhodně nemáte potřebu v domě tvořit žádný průvan. V úsporných domech se navrhuje kombinace fixních a otvíravých oken. Fixní proto, že tato okna mají lepší tepelné vlastnosti (menší plocha rámu) a otvíravé pro čištění, nebo když Vám elektrárny přeruší dodávku energie.


Je možná realizace krbu v pasivních domech?

Ano, ale z principu vyplývá, že bychom kvůli řízenému větrání a vzduchotěsnosti měli vynechat otevřené ohniště. V domě s teplovzdušným vytápěním také samozřejmě nenajdete komín. Stavba krbu tedy znamená nemalé náklady navíc.


Jaká je cena pasivního domu?

Z praxe vyplývá, že cena úsporného domu je navýšena cca o 6-15 % oproti klasickému domu. Jednoduchou matematikou si tedy spočítáte návratnost, když víte, že za vytápění oproti standardnímu domu ušetříte s domem přes 80 % za vytápění. Ovšem cenu komfortu v úsporném domě nelze vyjádřit čísly.


Jak se zabraňuje v letních měsících velkým tepelným ziskům?

Při návrhu domu je nutné počítat s některým ze systémů stínění, které zároveň působí na fasádě jako estetický prvek. Účinný je přesah střechy, balkónu vyššího podlaží, nebo můžete okna doplnit žaluziemi či roletami.


Jak je řešena příprava teplé vody?

Ohřev vody může být řešen jakýmkoli běžným způsobem. Pro snížení potřeby tepla na přípravu teplé vody však můžeme použít solární kolektory v kombinaci s akumulační nádrží. Zařízení pro přípravu teplé vody bývá často spojeno se zařízením vzduchotechniky do jedné kompaktní jednotky.


Čím se zajišťuje vzduchotěsnost?

Na počátku musí být detailní projektová dokumentace. Dále je potřeba využít dobrých těsnících materiálů. Pouhé vyplňování spár PUR pěnou, zvláště u oken, nestačí. Používáme tedy těsnící pásky či fólie, v plošných konstrukcí (např. podbytí krovu) používáme desky z lisovaných štěpek tzv. OSB nebo dřevovláken MDF. Po dokončení realizace obálky domu je nutné provést měření netěsností pomocí tzv. blower-door testu.


Může se rekonstrukcí dosáhnout pasivního standartu?

Samozřejmě může. Dokonce je i často potřeba v rekonstruovaných domech použít systém nuceného větrání s rekuperací. Při vynechání tohoto prvku při zateplení a výměně oken totiž často dochází k masivnímu vzniku plísní a k vlhnutí konstrukce. Názorným příkladem budiž regenerace panelových domů. Na západě se již několikrát realizovaly projekty bytových a panelových domů, které dosahovaliy pasivního standartu.


Mohou být stavby občanské vybavenosti v pasivním standartu?

Naše firma se samozřejmě nespecializuje jen na rodinné domy, ale snaží se své zkušenosti přenášet také na větší stavby, a tím i na stavby občanské vybavenosti, kde by především měla být budova nízkonákladová a zdravotně nezávadná.


Proč se právě MED a MAXPLUS používá na pasivní domy?

Systém ztraceného bednění se již používá řadu let, ale až nyní došlo k důležitějšímu uplatnění na trhu právě díky pasivním domům. Již při celkové tloušťce zdiva od 350 mm dosahují tepelné vlastnosti hodnot, které jsou vhodné pro pasivní stavby. Ze zkušenosti však doporučujeme celkovou tloušťku 450 mm. Dalším důležitým parametrem je neprůvzdušnost, kterou jednoduše dosáhnete zmonolitněním stěny. Jednoduchost výstavby a zároveň variabilita systému je nedílnou součástí předností systému MAXPLUS. Více o systému se dozvíte na www.medmax.cz.

Ocenění:


Facebook:

Ze světa pasivních domů pro Vás na facebooku připravujeme aktuální zpravodajství, články, zajímavé odkazy, aktuální průběh našich staveb
a další zajímavosti
ze světa pasivních a nízkoenergetických domů.Rychlé kontakty:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.


Asting CZ Pasivní domy CENTRÁLA CHRUDIM:

Tovární 1112, Chrudim
Tel./fax: 469 622 448
Mobil: 777 176 014

nepivoda@nepivoda.cz


Asting CZ Pasivní domy POBOČKA OLOMOUC:

Jeremenkova 231/9 , Olomouc
77900 Olomouc
Mobil: 776 176 196

GPS: 49°37'6.868"N,
17°17'33.803"E

rajhel@nepivoda.cz

  - kompletní kontakty zde..
ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Česky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - English ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Deutsch ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Rusko ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Français ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Espanol ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Italiano ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Slovensky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Polski | Vstup do administrace

Informace o Cookies | Informace o ochraně osobních údajů


Sledování vozidel |  Podřezávání zdiva |  Solární absorbéry a  |  Obývací stěny s moderním designem |  Kvalitní nábytek pro restaurace |  Klempířství |  Záruka na vysoušení zdiva |  elektroservis Hodr |  Teplovzdušné krbové vložky