Aktuální informace:

02.02.2018

Další ročník specializovaného veletrhu For Pasiv 2018 začíná příští týden a my Vás srdečně zveme. Více ..

06.10.2017

Zveme Vás na stavební veletrh v Pardubicích, kde se budeme prezentovat. Volnou vstupenku najdete v odkazu. Více ..

07.09.2017

A jak vlastně stavíme? Více ..


Partneři:
Hlavní partner:

pasivní domy s IZOPOLem


Další partneři:

Centrum pasivního domu  - všichni partneři zde..

Diskuzní fórum, novinky:

Diskutujte s námi na témata ohledně našeho oboru. Vstupte zde ..
Zasílání aktuálních článků
a novinek na Váš e-mail registrace zde ..


Anketa:
Co si myslíte o pasivních domech?
Pasivní dům je o něco dražší, ale vyplatí se
Proužek 25.4%
Pasivní dům nemusí být nutně drahý
Proužek 25.0%
Jiný než pasivní dům se nevyplatí stavět
Proužek 24.8%
Pasivní dům je drahý, nevyplatí se
Proužek 24.8%
Celkem hlasovalo: 135824

Katalogové projekty EUROLINE BOHEMIA s.r.o.


Katalogové projekty rodinných domů Euroline:

Široký výběr projektů rodinných a bytových domů všech typů a velikostí,
včetně doplňkových staveb.

NOVĚ OD ROKU 2011 PROJEKTY NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH
A ODOLNÝCH DOMŮ, OD ROKU 2011, MOŽNOST ZAKOUPIT PROJEKT
I U NAŠEHO PARTNERA THERMWET V PRAZE V UHŘINĚVSI.


POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZDE ..


TYPY PROJEKTŮ EUROLINE:


PROJEKTOVÁ STUDIE [PS]
V případě, že Vám informace z našich internetových stránek nepostačují k výběru rodinného domu a potřebujete získat další doplňující údaje, můžete si objednat projektovou studii rodinného domu /PS/.

Projektová studie obsahuje:
 • Iniciály stavebníka
 • Místo výstavby
 • technickou zprávu
 • výkresy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • pohledy rodinného domu v měřítku 1: 200
 • podklady pro vypracování situačního plánu
 • půdorys v měřítku 1: 200 s vyústěním inženýrských sítí z domu
 • nároky na el. energii, vodu, roční spotřebu plynu, aproximativní rozpočet, vzorovou situaci osazení rodinného domu na parcelu a pod.
Projektová studie je určena pro počáteční jednání s úřady a stavebními firmami, k zakreslení osazení rodinného domu na parcelu a k zakreslení požárně odstupových vzdáleností. Projektová studie obsahuje technickou zprávu s uvedením druhu konstrukcí, materiálů, vytápění a spotřebách energie, dále pak zjednodušené půdorysy v měřítku 1:100, aproximativní rozpočet a podklady na vypracování situačního plánu v měřítku 1: 200 s informacemi
o nárocích na inženýrské sítě.
katalogove-projekty-21


katalogove-projekty-22
Projektová studie nesplňuje atributy projektu ke stavebnímu povolení.
Projektovou studii si můžete objednat v sídle naší společnosti, na naší internetové stránce, ale i dopisem, e-mailem, faxem, či telefonicky. Projektovou studii Vám zašleme na dobírku v pracovních dnech do 48 hod. v ceně 189,- Kč /+poštovné/.


OBSAH KATALOGOVÉHO PROJEKTU EUROLINE:


PROJEKT ARCHITEKTURY obsahuje:
Průvodní zprávu, technickou zprávu, požární zprávu, výkresy (v měřítku 1:50): základy, půdorysy, řez, krov, pohledy, detaily, výpisy podlah, oken, dveří, cihel, střešní krytiny, aproximativní rozpočet.

PROJEKT STATIKY obsahuje:
Technickou zprávu, statický výpočet, výkresy skladby stropů, výkresy výztuže a tvaru stropních desek, věnců, překladů a schodišť
a výkaz spotřeby materiálu.

PROJEKT TOPENÍ obsahuje:
Technickou zprávu, výpočet spotřeby energie na vytápění, výkresy rozvodů ústředního topení, schéma zapojení kotle, umístění, dimenze vytápěcích těles a výkaz materiálu. Projekt vytápění je udělaný alternativně – na plynový nebo elektrický zdroj (viz objednávka).

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje:
Technickou zprávu, výkresy vnitřního vodovodu, domovní kanalizace, domovního plynovodu
a výkaz materiálu.

PROJEKT ELEKTROINSTALACE obsahuje:
Technickou zprávu, rozvody zásuvkové, světelné a motorické elektroinstalace, slaboproudé rozvody, schéma rozvaděče – alternativně na plynové nebo elektrické vytápění, bleskosvod a výkaz materiálu.

PROJEKT ŽUMPY:
V případě, že rodinný dům není možné napojit na veřejnou kanalizaci, můžete
si objednat projekt žumpy.

PROJEKT GARÁŽE:
Také v případě, že rodinný dům neobsahuje vestavěnou nebo přistavěnou garáž, můžete si objednat projekt samostatně stojící garáže nebo dvojgaráže.

Katalogový projekt neobsahuje pro velkou individualitu stavebních parcel
a technických možností napojení na veřejné inženýrské sítě osazení domu
na pozemek a napojení na inženýrské sítě. Tento výkres Vám zabezpečí naše projekční kancelář. ZMĚNY hotových projektů je ve vlastním zájmu potřebné
s námi konzultovat, požadované změny projektu je (po předchozí konzultaci) potřebné uvést při objednávání projektu. Změny projektů jsou přípustné jen
s písemným souhlasem společnosti Euroline Bohemia s. r. o. Změny Vašich projektů zabezpečí naše projekční kancelář.

Všechny projekty dodáváme i jako ZRCADLOVÉ OBRAZY.

Ceny katalogových projektů jsou včetně DPH. Rozpočtové náklady při výstavbě na klíč i cenu stavebního materiálu uvádíme bez DPH.


PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY A STAVEBNÍ POVOLENÍ [PSP]


Projekt pro ohlášení stavby a stavební povolení Projekt PSP pro ohlášení stavby a  vydání stavebního povolení splňuje všechny atributy přílohy k žádosti
o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby . Projekty pro ohlášení stavby a  stavební povolení jsou vhodné pro ty zákazníky, kteří si bez velkých investic do realizačních projektů chtějí být jisti výstavbou vybraného rodinného domu na svém pozemku, případně zabezpečením hypotečního úvěru, nebo plánují v projektu provést takové změny, že by jim realizační projekt nevyhovoval.

Projekt PSP dodáváme standardně ve třech paré. Projekt PSP svým obsahem není dostačující pro samotnou výstavbu rodinného domu.

K projektu PSP lze v případě potřeby ještě doobjednat další paré ( v max. počtu dvou v ceně 1000 Kč/kus), nebo realizační projekt RP3 (– viz ceník ). Od 1. 1. 2009 vzniká povinnost dokládat k projektové dokumentaci také průkaz energetické náročnosti budovy, které naše společnost dodává za příplatek 4 500 Kč k ceně tohoto projektu.

+ vzorový projekt PSP – textová část
+ vzorový projekt PSP – výkres


REALIZAČNÍ PROJEKT VE TŘECH VYHOTOVENÍCH [RP3]


Realizační projekt ve třech vyhotoveních Ti zákazníci, kteří si u nás zakoupili projekt PSP ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby a mají odsouhlasenou výstavbu, si mohou zakoupit i realizační projekt ve třech vyhotoveních. Zakoupení realizačního projektu ve třech vyhotoveních je vázané na předcházející koupi projektu PSP a zákazník při jeho objednávání musí uvést v objednávce své zákaznické číslo.Obsah prvního paré projektu RP3 je identický s obsahem realizačního projektu RP6 kromě bonusů (položkového rozpočtu, výkazu výměr, podpory při přípravě DVD a průkazu energetické náročnosti).

+ vzorový projekt RP3 – textová část
+ vzorový projekt RP3 – výkres


REALIZAČNÍ PROJEKT V ŠESTI VYHOTOVENÍCH [RP6]


Pro ty zákazníky, kteří chtějí ušetřit za projekt a budou stavět rodinný dům na stavebním pozemku, kde je v územním plánu schválená výstavba rodinného domu, mají jasné financování a neplánují dělat změny velkého rozsahu, má tento projekt nejvhodnější formu rozsahu. Jako bonus zdarma navíc dostanete při koupi RP6:

 • položkový rozpočet a výkaz výměr v ceně 2500 Kč
 • průkaz energetické náročnosti stavby povinný od 1. 1. 2009
 • instruktážní video
 • podporu při přípravě stavby na DVD

Realizační projekt v šesti vyhotoveních Projekt RP6 v šesti vyhotoveních se skládá ze tří paré určených k jednání s úřady pro ohlášení stavby nebo k vyřízení stavebního povolení a tří paré sloužících stavebníkovi jako realizační projekt s velmi podrobným zpracováním. Realizační projekt obsahuje technické zprávy, výkresy v měřítku 1:50, přesné výkazy výrobků na objednávání - což je výkaz oken a dveří, výkaz cihel, oceli, prefabrikátů, dřevěného krovu, střešní krytiny, komínů, výkazy zámečnických a klempířských výrobků, výpis podlah a jednotlivých vrstev.

Dále obsahuje podrobné výkresy zábradlí, komínů a detailů, podle kterých se mohou jednotlivé konstrukce spolehlivě realizovat, případně kontrolovat jejich správná realizace od stavební společnosti. Tento projekt rovněž obsahuje výkresy a technické zprávy všech profesí a statiku domu.

Podrobný realizační projekt neumožňuje dodavatelským firmám nesprávnou realizaci stavebních detailů a znemožňuje jim fakturovat práce navíc, které by nebyly jednoznačné v případě jednoduché dokumentace.

+ vzorový projekt RP6 – textová část
+ vzorový projekt RP6 – výkres


OBJEDNÁVÁNÍ PROJEKTU:
Projekt si můžete objednat osobně u nás v kanceláři v Chrudimi nebo v Olomouci, písemně, nebo on-line přes internet. Poptávkový formulář zde ..
Písemné objednávky zasílejte na adresu Asting CZ pasivní domy, s. r. o., Tovární 1112, Chrudim 537 01. Při objednání projektové dokumentace PSP, RP3 nebo RP6 je nutné složit zálohu ve výši 4.000,- Kč hotově při osobním objednání, nebo na účet č. 176 581 849/0600 při písemné nebo on-line objednávce.
Tato záloha je nevratná.

DODACÍ LHŮTY:
Dodací lhůta je 10 pracovních dní od prokazatelného obdržení nevratné zálohy. (Pozn. na novinky roku jsou dodací lhůty 5 týdnů)

SLEVY:
Oprávněným držitelům smlouvy o stavebním spoření se stavební spořitelnou s působností na území České republiky poskytujeme na projekt 5% slevu. Pro uplatnění slevy je potřebné zaslat kopii „Klientské karty“, nebo kopii tiskopisu „Potvrzení uzavření smlouvy o stavebním spoření“ zároveň s objednávkou na projekt. Dodatečné uplatnění slevy není možné. Sleva (z ceny bez DPH) Vám bude vyúčtována v konečné faktuře.

STORNOVÁNÍ:
V případě stornování objednávky projektové dokumentace propadá uhrazená záloha 4.000,- Kč ve prospěch naší společnosti jako kompenzace za vykonané plánografické práce. Stornování po fyzickém převzetí dokumentace není možné. Zakázka nepřevzatá do 30 dní od dohodnutého termínu vyhotovení se automaticky považuje za stornovanou.


PŘÍPLATKY:

PARÉ NAVÍC
V případě, že se chystáte stavbu realizovat dodavatelsky na klíč nebo částečně dodavatelsky, doporučujeme Vám objednat si jedno až dvě paré (sady kompletního projektu) navíc, za účelem výběrového řízení dodavatele stavby. K projektům objednaným v naší společnosti dodáváme kompletní paré projektové dokumentace navíc jen za 1000,- Kč vč. DPH. Paré navíc si můžete doobjednat i později, když zjistíte, že jej potřebujete. V tomto případě stačí zavolat telefonicky a paré navíc doobjednat. Dodáváme jej ve standardních dodacích lhůtách přímo domů dobírkovou zásilkou. Projekty i jednotlivé výkresy jsou autorsky chráněné a jejich samovolné kopírování bez souhlasu autora není povolené. Jeden projekt rodinného domu slouží na výstavbu jednoho rodinného domu.

PŘISTAVĚNÁ GARÁŽ
K rodinným domům, které mají u půdorysů přízemí v katalogu čárkovaně vyznačenou garáž, si můžete přiobjednat projekt přistavěné garáže za 2800,- Kč vč. DPH anebo dvojgaráže za 3500,- Kč vč. DPH. Tento projekt Vám bude vložený do projektu rodinného domu na konec paré „Architektura“.

VÝKAZ VÝMĚR
V případě, že se chystáte stavbu realizovat dodavatelsky na klíč nebo částečně dodavatelsky, doporučujeme Vám objednat si výkaz výměr, který přesně odpovídá skladbě položkového rozpočtu a slouží k rychlému výběrovému řízení, při němž má více stavebních firem stejné podklady na vypracování nabídky, což zabezpečuje jejich rychlé porovnání. Výkaz výměr dodáváme ve třech vyhotovení v ceně 900,- Kč vč. DPH jen s projektem. Při objednávce realizačního projektu RP6 dostanete výkaz výměr zdarma.

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
V případě, že stavbu nebudete financovat výhradně z vlastních prostředků a použijete úvěr ze SFRB nebo hypotéku z banky, budete potřebovat položkový rozpočet vypracovaný kvalifikovanou osobou. Položkový rozpočet ve třech vyhotoveních dodáváme v ceně 1900,- Kč vč. DPH jen s projektem. Při objednávce realizačního projektu RP6 dostanete položkový rozpočet a výkaz výměr zdarma. V případě, že si objednáte výkaz výměr a položkový rozpočet dohromady, dodáme Vám je za zvýhodněnou cenu 2500,- Kč vč. DPH.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Od 1. 1. 2009 musí mít každá budova průkaz energetické náročnosti budovy, který si můžete k projektu typu PSP přiobjednat za 4.500,- Kč vč. DPH. Při objednávce realizačního projektu RP6 dostanete průkaz energetické náročnosti budovy zdarma.

Typové řady katalogových projektů Euroline:

katalogový projekt 01 katalogový projekt 02
AKTUAL menší domky pro méně náročné investory; jednoduchost, funkceBUNGALOV přízemní domy velkého i malého formátu; praktičnost, bezbariérovost
katalogový projekt 03 katalogový projekt 04
DOMINANT prostorné rodinné domy s velkým komfortem i pro velkou rodinuEKOLINE energeticky úsporné bydlení ve vzdušně řešených dispozicích interiéru
katalogový projekt 05 katalogový projekt 06
JUNIOR rodinné domy s přízemím a obytným podkrovím, vhodné do klasické zástavby venkovského typuKLASIK tradiční řešení rodinných domů pro malé i velké rodiny
katalogový projekt 07 katalogový projekt 08
KOMFORT prostorné, netradičně řešené rodinné domyKOMPAKT menší rodinné domy splňující všechny požadavky pro rodinný život
katalogový projekt 09 katalogový projekt 10
LINIA rodinné domy určené do řadové zástavby, ale i jako samostatně stojícíOPTIMAL moderní dvoupodlažní prostorné rodinné domy s plně využitelným druhým podlažím
katalogový projekt 11 katalogový projekt 12
PRAKTIK rodinné domy s přízemím a obytným podkrovím s prvky moderní architektury pro malé i velké rodinyPREMIER velkoryse řešené prostorné rodinné domy s přízemím a obytným podkrovím
katalogový projekt 13 katalogový projekt 14
RELAX rekreační objekty pro pohodlnou relaxaci, lze využít také jako skromný rodinný důmRIVIERA prostorné rodinné domy pro vícečlenné rodiny
katalogový projekt 15 katalogový projekt 16
RUSTIKAL rodinné domy v retro stylu vhodné do klasické zástavby vesnického typuSENATOR rodinné domy pro náročné zákazníky
katalogový projekt 17 katalogový projekt 18
VILA moderní architektura, atraktivní design, zajímavá řešení vnitřních dispozicECO pasivní domy – maximální úspora energie
Ocenění:


Facebook:

Ze světa pasivních domů pro Vás na facebooku připravujeme aktuální zpravodajství, články, zajímavé odkazy, aktuální průběh našich staveb
a další zajímavosti
ze světa pasivních a nízkoenergetických domů.Rychlé kontakty:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.


Asting CZ Pasivní domy CENTRÁLA CHRUDIM:

Tovární 1112, Chrudim
Tel./fax: 469 622 448
Mobil: 777 176 014

nepivoda@nepivoda.cz


Asting CZ Pasivní domy POBOČKA OLOMOUC:

Jeremenkova 231/9 , Olomouc
77900 Olomouc
Mobil: 776 176 196

GPS: 49°37'6.868"N,
17°17'33.803"E

rajhel@nepivoda.cz

  - kompletní kontakty zde..
Počet přístupů TOPlist | ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Česky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - English ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Deutsch ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Rusko ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Français ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Espanol ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Italiano ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Slovensky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Polski | Vstup do administrace

Sledování vozidel |  Podřezávání zdiva |  Solární absorbéry a  |  Obývací stěny s moderním designem |  Kvalitní nábytek pro restaurace |  Klempířství |  Záruka na vysoušení zdiva |  elektroservis Hodr |  Teplovzdušné krbové vložky